IKOLs Plovmandspulje

Rådet administrerer den såkaldte Plovmandspulje, som tillader alle kollegiets beboere, at søge tilskud afholdelse af sociale arrangementer på eller indkøb af inventar til kollegiet - det kan være chips til LAN-aften, bajer til musikaften, ny belysning i loungen, mågeskræmmer til taget, volleybolde til haven, brætspil til køkkenerne, og så videre. 

Det eneste umiddelbare krav for en plovmandspuljeansøgning er, at pengene skal bruges på noget, der kommer alle kollegiets beboere til gode - et socialt arrangement eller generelt indkøb, der søges penge til, skal altså være åbent/benytteligt for/af alle kollegiets beboere.