Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar. Alle fremmødte beboere (undtagen fremlejere) har stemmeret og har mulighed for at få indflydelse ved bl.a. at komme med forslag til ændringer i vedtægter (vedtægtsforslag skal gives 4 uger før generelforsamlingen). Dertil kan alle beboere stille op til et af kollegiets udvalg!

GF er beboerrådets juleaften

Til venstre ses før GF hvor rådet går og stille stole op.

Til højre ses et talstærkt beboerrepræsentation