Vedtægter

Herunder findes kollegiets husorden samt de nyeste vedtægter for udvalgene. Ældre vedtægter kan findes på kollegiets facebookside. 

Vedtægter-for-foreningen-for-driften-af-baren-på-Industri-kollegiet-2024-UNDERSKREVET.pdf
Vedtægter for Kollegianerforeningen på Industri-kollegiet 2024.pdf
Vedtægter for Haveudvalget, 2021 .pdf
Vedtægter for Indstillingsudvalget 2015.pdf
Husorden 03-01-2024.pdf