Vedtægter

Herunder findes kollegiets husorden samt de nyeste vedtægter for udvalgene. Ældre vedtægter kan findes på kollegiets facebookside. 

Vedtægter for foreningen for driften af baren på Industri udkast GF2024_V2.pdf
Vedtægter for Kollegianerforeningen, 2022.pdf
Vedtægter for Haveudvalget, 2021 .pdf
Vedtægter for Indstillingsudvalget 2015.pdf
Husorden 03-01-2024.pdf