Ansøgningsprocessen

Den motiverede ansøgning

Industrikollegiet er et fællesskab drevet af sjove, skøre og skæve ildsjæle.
Gad vide hvordan så mange skønne mennesker er blevet samlet under et tag?

Det er selvfølgelig grundet kollegiets fantastiske udvalg "Indstillingsudvalg". IU læser flittigt ansøgninger året rundt fra håbefulde aspiranter som gerne være med på løjerne. Og du tænker sikkert selv kære læser "hvordan bliver jeg en del af dette fantastiske fællesskab?" Led ikke længere! På denne side finder du al den information du skal vide for at søge ind på Industrikollegiet.

Om den motiveret ansøgning:

For at supplere og nuancere din ansøgning på s.dk, kan du udfylde og indsende nedenstående skema. Den motiverede ansøgning er et betydeligt supplement og kan forbedre dine muligheder for at komme ind på kollegiet betragteligt.

Ansøgningsskemaet findes her: (bemærk at du skal downloade dokumentet for at redigere)

Motiveret-ansøgning-2020.docx

Skemaet gennemlæses og vurderes af Indstillingsudvalget, hvorefter vurderingen videresendes til CIU. Kun én ansøgning må indsendes pr. person pr. kalenderår; indsendes der flere, vil disse ikke blive taget i betragtning. Ved at sende en ansøgning accepterer man at ansøgningens personfølsomme data bliver læst af medlemmer fra indstillingsudvalget og at den bliver opbevaret i tre år. Herefter bliver de bliver makuleret.

Frister:

Der modtages motiverede ansøgninger fire gange årligt i en to-ugers periode. De efterfølgende måneder bliver ansøgningerne gennemgået og behandlet af Indstillingsudvalget. 

Ansøgninger modtages udelukkende i følgende perioder:

Ansøgninger modtaget uden for de angivne perioder vil blive kasseret og derved ikke blive behandlet.

Vær opmærksom på at der ikke udsendes bekræftelse på modtagelse eller behandling af ansøgningen. Kun i tilfælde af at ansøgningen er ugyldig, vil du modtage en mail. Spørgsmål vedrørende behandling af ansøgning samt placering på ventelisten bedes rettet til CIU.

Krav til ansøgning

For at din ansøgning kan komme i betragtning, er det vigtigt, at følgende krav er opfyldt:

Vælger du at indsende en ny ansøgning efter 12 måneder vil den nye vurdering erstatte den tidligere - uanset udfaldet. Du kan således ikke akkumulere din kvalificering ved at indsende flere ansøgninger, blot gøre et forsøg på en ny vurdering.

For at sikre kvaliteten af indstillingsudvalgets arbejde, fører kollegiets bestyrelse løbende kontrol og der bliver ført referat til alle møder. Det er vigtigt at understrege at den motiverede ansøgning fungerer som et supplement til s.dk's ansøgning. Derfor kommer din ansøgning kun i betragtning, hvis du allerede er registreret på Industrikollegiets venteliste. 

OBS: Du vil kun modtage en e-mail, såfremt din ansøgning ikke opfylder kravene nævnt ovenfor. Den ugyldige ansøgning vil ikke tælle som et forsøg, og du har mulighed for at indsende en ny ansøgning i den næstkommende frist. 


Send til:

Skemaet udfyldes og sendes i tre eksemplarer (i ÉN kuvert) til kollegiets indstillingsudvalg: 

Industrikollegiet
Rådmandsgade 61
2200 København N
Att.: Indstillingsudvalget 


Ofte stillede spørgsmål:

I skriver, at man tidligst kan søge 3 måneder før studiestart. Hvis jeg starter studie 1. september, hvornår må jeg så ansøge?

Du kan tidligst søge 3 måneder inden planlagt studiestart. Indstillingsudvalgets ansøgningsperioder behandles 3 måneder frem. Det vil sige, hvis dit studie starter 1. september kan du først søge i perioden 1. juni– 15. juni.

Jeg sendte min ansøgning i sidste ansøgningsperiode, men har endnu ingen fremgang set på s.dk. Er jeg blevet vurderet?

Fordi der behandles ansøgninger i perioder af 3 måneder, vil Indstillingsudvalgets vurdering kun blive indgivet hver 3. måned. Hav tålmodighed og husk, at alle der ansøgte samtidigt med dig heller ikke er gået frem på ventelisten endnu.

Skal jeg indsende studiedokumentation, eksamensbeviser, kopi af studiekort eller lignende?

CIU står for at tjekke, om ansøgerne er berettiget til at bo på Industri-kollegiet. Dokumentation af denne art skal derfor ikke indsendes til Indstillingsudvalget, men derimod til CIU når ansøgningen oprettes.

 Hvis jeg indsender en ansøgning i denne ansøgningsrunde, hvornår kan jeg så flytte ind?

Den estimerede ventetid er 6 måneder-2 år, men vi kan desværre ikke garantere noget. Ventelisten er dynamisk, hvilket betyder, at du både kan rykke frem og tilbage. Men jo bedre din ansøgning er, jo hurtigere kan du komme ind. Alle spørgsmål til placering på ventelisten henvises til CIU.

Hvornår modtager jeg en bekræftelse på at I har modtaget min ansøgning?

Der udsendes ikke bekræftelser på modtagne ansøgninger. Du vil derfor kun modtage en mail, såfremt din ansøgning er blevet vurderet ugyldig og derfor er afvist. Bemærk at vores mails tit ender i spamfolderen, så husk at tjekke den!

Jeg er i tvivl om min uddannelse giver mig ret til at bo på Industrikollegiet

Man skal studere på en SU-berettiget, lang videregående uddannelse for at kunne bo på Industrikollegiet. Hvis du er i tvivl, om din uddannelse opfylder dette krav, så kontakt CIU (se menupunktet ansøgning)

Hvornår modtager jeg en bekræftelse på at I har modtaget min ansøgning?

Der udsendes ikke bekræftelser på modtagne ansøgninger. Du vil derfor kun modtage en mail, såfremt din ansøgning er blevet vurderet ugyldig og derfor er afvist. Bemærk at vores mails tit ender i spamfolderen, så husk at tjekke den!

Jeg er i tvivl om min uddannelse giver mig ret til at bo på Industrikollegiet

Man skal studere på en SU-berettiget, lang videregående uddannelse for at kunne bo på Industrikollegiet. Hvis du er i tvivl, om din uddannelse opfylder dette krav, så kontakt CIU (se menupunktet ansøgning)

Jeg har ikke mulighed for at sende en ansøgning med posten. Kan jeg sende den elektronisk?

Nej, desværre ikke.

Jeg søger fremleje. Kan jeg kontakte jer?

Indstillingsudvalget formidler desværre ikke fremleje. Hvis du har en bekendt på kollegiet, kan du få dem til at lave et opslag ang. fremleje på vores Facebook-side.
Facebook siden er forbeholdt beboere og kommende beboere.

Kan jeg bo på IKOL som ph.d. studerende

Ja. Til trods for at lovgivningen blevet lavet om i 2022 er Industrikollegiet ikke omfattet ændringen, da vi er privat ejet.

Hvad er ansøgernummeret og hvor finder jeg det?

Ansøgernummeret får du tildelt, når du opretter en ansøgning hos CIU på s.dk. Ansøgernummeret gør, at vi kan koble din motiverede ansøgning til dine data hos CIU, som skal bruges, hvis du får tilbudt et værelse. Din ansøgning bliver derfor afvist, hvis den ikke indeholder et ansøgernummer. Ansøgernummeret er otte-cifret og findes på første side, når du logger ind på din profil på s.dk. Bemærk, at ansøgernummeret ikke er din placering på ventelisten.

Jeg nåede ikke at sende min ansøgning i det angivne tidsrum. Opbevarer i min ansøgning til næste gang?

Industrikollegiet er et populært sted at bo og som følge af de mange ansøgninger, er det ikke muligt at opbevare ansøgninger. Du er dog velkommen til at sende din ansøgning i den næste ansøgningsfrist, der kan ses ovenfor, men husk at sende den i starten af perioden, så den når frem.

Må man indsende mere end én ansøgning?

Ja, så længe at der er gået minimum 12 måneder mellem indsendelsen af ansøgningerne. Vær dog opmærksom på, at den gamle ansøgning erstattes af den nye uanset udfaldet


Må jeg vedlægge en ekstra side motiveret ansøgning?

Nej, den motiverede ansøgning skal skrives på skemaet, som findes ovenfor. Alt udover det udfyldte skema nedenfor, vil ikke blive taget i betragtning, når ansøgningen vurderes.


Kan jeg komme forbi og aflevere ansøgningen fysisk?

Vores postkasse befinder sig inde på kollegiet. Principielt set kan du godt komme forbi med den, men det kræver, at du møder en sød beboer, der kan lukke dig ind. Det anbefales derfor, at du sender den, men husk at sende den i god tid, så den når frem, selvom der er forsinkelser hos postvæsnet.

 I am an international student - how can I apply?

You get an account at s.dk (CIU), put yourself on the waiting list and write a motivated application for us. The questions are also in English and you are welcome to write the answers in english. Indstillinsudvalget only get to see the motivated application, and question regarding s.dk has to be asked them, and not us. 

Be sure to apply at least 6 months in advance as wait times for a room can be quite long. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen er du til enhver tid velkommen til at kontakte Indstillingsudvalget på indstil@ikol.dk