Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar. Alle fremmødte beboere (undtagen fremlejere) har stemmeret og har mulighed for at få indflydelse ved bl.a. at komme med forslag til ændringer i vedtægter (vedtægtsforslag skal gives 4 uger før generelforsamlingen). Dertil kan alle beboere stille op til et af kollegiets udvalg!