Gamle "for beboere"‎ > ‎Telefon‎ > ‎

Telefonmanual

(Den følgende tekst er kopieret direkte fra Industri-kollegiets gamle hjemmeside)


Alarmcentralen kaldes ved at taste 0 112.

 

For at foretage bykald skal en telekode benyttes. Denne købes ved henvendelse til kollegiets telefonansvarlige.

 

Telefonansvarlig

Telefonansvarlig kan findes HER. Køb af telekort med telekode kan foretages efter aftale. Ring inden og medbring dankort.

Alle fejlmeddelser om telefonanlægget skal ligeledes gå igennem telefonansvarlig, som vil kontakte TDC's fejlservice.

 

Priser

Priser for indlandsopkald følger TDC's normale indlandspriser. For præcise priser henvises til TDC's hjemmeside. Pr. 1/6-05 er priserne:

 

Mandag-lørdag kl. 8.00-19.30

Opkaldsafgift: 0,25 kr.

Danmarkspris fastnet: 0,25 kr./min.

 

Til TDC Mobil's mobilnet: 1,60 kr./min.

Til Telias mobilnet 1,65 kr./min.

Til Oranges mobilnet 1,75 kr./min.

Til Sonofons mobilnet 1,50 kr./min.

Til Tele2s mobilnet 1,60 kr./min.

Til 3s mobilnet 1,75 kr./min.

 

Øvrig tid

Opkaldsafgift: 0,25 kr.

Danmarkspris fastnet: 0,125 kr./min.

 

Til TDC Mobil's mobilnet: 0,80 kr./min.

Til Telias mobilnet: 0,825 kr./min.

Til Oranges mobilnet: 0,875 kr./min.

Til Sonofons mobilnet: 0,95 kr./min.

Til Tele2s mobilnet: 0,80 kr./min.

Til 3s mobilnet: 0,875 kr./min.

 

Interne opkald

- Interne samtaler er gratis.

- Interne kald foretages ved at taste lokalnummer

- For værelser er lokalnummeret lig værelsesnummeret.

- Køkkener i tårn A (store) har lokalnummer: <sal>21.

- Køkkener i tårn B (lille) har lokalnummer: <sal>22.

 

Eksterne opkald

- For at foretage bykald ventes 5 sekunder eller også tastes 0 8088 8088.

- Herefter tastes 1 og koden fra telefonkortet. Afslut med #.

- Følg herefter vejledningen.

 

Indgående opkald

- Værelser kan kaldes udefra på: 35314<værelsesnummer>.

- Køkkener i tårn A (store) kaldes udefra på: 35314<sal>21.

- Køkkener i tårn B (små) kaldes udefra på: 35314<sal>22.

 

Opkald fra dørtelefon

- Ved opkald fra dørtelefon høres en dørkaldetone (dut-dut-dut...)

- Tast 9.

- Du kan nu tale med personen ved døren.

- Tast * 9 for at åbne døren

 

Omstilling

1. Tast R

2. Tast nummer på tredje part

3. Læg håndsættet på før

 

Individuelle kortnumre

Lokalnumre, du ofte benytter, kan lægges ind på en kode i centralen. Kortnumrene kan kun benyttes fra det apparat, der har indlagt nummeret, og lægges på tasterne **0 itl **9.

Bemærk: Individuelle kortnumre kan maksimalt bestå af 24 cifre.

 

Opkald med individuelle kortnumre

1. Løft håndsættet

2. Tast **

3. Tast det ønskede nummer (0-9)

 

Programmering af individuelle kortnumre

1. Løft håndsættet

2. Tast *51*. Du kan nu programmere kortnumre

3. Tast det ønskede kortnummer (0-9)

4. Tast *

5. Tast nummeret du ønsker at gemme. Pause kan angives med '*'.

6. Tast #

7. Læg håndsættet på.

Kortnummeret programmeres.

 

Annuller et bestemt individuelt kortnummer

1. Løft håndsættet

2. Tast #51*

3. Tast det ønskede kortnummer (0-9)

4. Tast #

5. Læg håndsættet

 

Annuller alle individuelle kortnumre

1. Løft håndsættet

2. Tast #51#

3. Læg håndsættet på

 

Konference

1. Tast R

2. Tast nummeret på den næste part.

Når den næste part svarer kan du etablere et telefonmøde

3. Tast R 3

Der er etableret et telefonmøde. Der bliver sendt en konferencetone.

4. Fortsæt til du har alle ønskede parter med. Gentag 1.

 

Flere samtaler

1. Tast R

2. Tast nummeret til den tredje part.

Når den tredje part svarer, kan du skifte mellem samtalerne.

1. Tast R * 87 for at skfite mellem de to samtaler.

Når du skifte mellem de to samtaler, bliver den anden samtale automatisk sat på hold.

 

Medflytning

1. Løft håndsættet

2. Tast *21*

3. Tast nyt lokalnummer

4. Tast #

5. Aktiver ved at lægge håndsættet.

 

Anuller medflytning

1. Løft håndsættet

2. Tast #21#

3. Læg håndsættet.

 

Send Kald mig ved ubesvaret lokalopkald

1. Tast #9

 

Kontroller for Kald mig meddelser

1. Løft håndsættet

2. Tast *59#

3. Det lokalnummer der lagde meddelsen vil blive automatisk blive kaldt.

 

Erindringskald

Etablering

1. Løft håndsættet

2. Tast *32*

3. Tast tiden for hvornår ønsker erindringskaldet (00-23) timen +(00-59) minuttet.

4. Tast #

5. Læg håndsættet og erindringskaldet er aktiveret.

 

Annullering

1. Løft håndsættet

2. Tast #32#

3. Læg håndsættet på og alle erindringskald er de-aktiveret.