Telefon

Telefonanlægget på Industri-Kollegiet.


Alarmcentralen kaldes ved at taste 0 112.

 

Brug

Interne opkald

- Interne samtaler er gratis.
- Interne kald foretages ved at taste lokalnummer
- For værelser er lokalnummeret lig værelsesnummeret.
- Køkkener i tårn A (store) har lokalnummer: <sal>21.
- Køkkener i tårn B (lille) har lokalnummer: <sal>22.


Indgående opkald

- Værelser kan kaldes udefra på: 35314<værelsesnummer>.
- Køkkener i tårn A (store) kaldes udefra på: 35314<sal>21.
- Køkkener i tårn B (små) kaldes udefra på: 35314<sal>22.

 

Opkald fra dørtelefon

- Ved opkald fra dørtelefon høres en dørkaldetone (dut-dut-dut...)
- Tast 9.
- Du kan nu tale med personen ved døren.
- Tast * 9 for at åbne døren

Komplet manual

Du kan finde en komplet manual til telefonsystemet her, kopieret direkte fra Industri-Kollegiets gamle hjemmeside: Telefonmanual