Udvalgene

Kollegiet har en række beboerudvalg:

Rådet

Beboerrådets formål er at støtte et velfungerende kollegieliv, og skabe rammer for
fællesskab og varetage beboernes interesser. Medlemmerne er valgt ind på den årlige generalforsamling af kollegiets beboere.

Baren

Barens formål er at forestå driften af baren på Industri-kollegiet på forsvarlig vis, og
samtidig medvirke til at udvikle de sociale bånd og aktiviteter på Industri-kollegiet.

Netværksudvalget

Netværksudvalget tager sig af internetdriften på kollegiet, sørger for oprettelse af nye brugere samt vedligeholdelse af kollegiets hjemmeside.

Indstillingsudvalget

Indstillingsudvalget gennemlæser og vurderer de motiverede ansøgninger. Herefter sendes vurderingerne videre til CIU.

Festudvalget

Festudvalget sørger for planlæggelse og afholdelsen af kollegiets større fester og arrangementer.