Beboer‎ > ‎

Industrikollegiets udvalg 2021

Oversigt over alle kollegiets udvalg og deres medlemmer. Opdateret efter GF 2021 (25/02/21), men titler mangler stadig - disse kommer efter udvalgene har konstitueret sig for året 2021. Tag kontakt til beboerrådet, hvis dit udvalg mangler at blive opdateret her. 

Industrikollegiets beboerråd

Kollegiets beboerråd, bedre kendt som 'Rådet', står for at formidle kollegiets penge og sørge for, at beboerne får en sikker, sjov og praktisk tilværelse på kollegiet. Referater fra Rådets møder kan findes her

Medlemmer
 Køkken Navn Titel
 2A   Anders Formand
 2B
 Christian  Næstformand
 2A
 Jeppe S.
 Kasserer
 5B Emilie Piratbarsansvarlig
 1B Isak Emailansvarlig
 4B Ditte 
 4B Emma 
 2B Thomas 

Barens bestyrelse

Kollegiets barudvalg, bedre kendt som 'Baren', står for den daglige drift og udlejning af kollegiets bar i stueetagen og loungen i overetagen. Baren står også for at administrere de kollektive indkøb hos kollegiets leverandør af alkohol mm., Studenterbolaget.

Medlemmer

 Køkken Navn Titel
 3A Simon 
 1A
 Johan 
 5A Jonas 
 4A Marie
 2A Anders 
 3A Ida K. Forkvinde
 5B Sebastian 
 4B
 Daniel
 

Netværksudvalget

Netværksudvalget hjælper med at undgå at kollegiets server bliver hjemsøgt af dæmoner.
Vi sørger for netværk på de fælles arealer, men kan også give en hånd, hvis internettet på værelset driller.

Medlemmer
 Køkken Navn Titel
 4A
 Laurits  
 5B Emilie 
 1B Rober
 
 4A Caroline 
 5B Line 
 1A Rasmus 

Indstillingsudvalget

Indstillingsudvalget står for at læse og vurdere alle motiverede ansøgninger. Det er således udvalgets ansvar at sørge for, at vi får nogle gode naboer fremover.

Medlemmer

 Køkken Navn Titel
 3B Signe 
 3B
 Regitze
 
1B Isak 
 1A Heidi 
 5A Jonas 
 5B Olivia 
 5B Line 
 5B Sebastian 
 1A Joachim 
 4A Jesper 

Eventudvalgets bestyrelse og medlemmer

Eventudvalget sørger for de festlige begivenheder og sociale arrangementer på kollegiet året rundt. 

Medlemmer af Eventudvalgets bestyrelse
 Køkken Navn Titel
 3A Camilla 
 2A Malene 
 3A  
 David 
 5A Magnus
 3A Mathias 
 3A Kristoffer 

Medlemmer af Eventudvalget uden for bestyrelsen
Køkken Navn Titel
 3B
 Mathilde

 3B
 Kristine

 2A
 Jens

 3A
 Ida V.

 5B Rasmus 
 3A Carl 
 3A Amalie 
 4A Marie 
 4A Jesper 
 4A Therese 
 3A Ida K. 

Haveudvalget

Haveudvalget er et nyt udvalg, som vil gøre haven mere attraktiv at opholde sig i. De står bla. for opførsel af hønsehus og 5 nye højbede. 
 Køkken
 Navn
 Titel
 1B
 Katrine 
 1B
 Isak 
 1B
 Jonathan
 
 2B Christian P. Formand  
 2B
 Thomas Næstformand
 2B
 Laura
 PR-Ansvarlig
 2B
 Lucas 
 3A Mathias 
 3B Kristine 
 3B Adam 
 3B Anton Kasserer/graverbøf
 4A Mathilde PR-Ansvarlig
 4A Jakob 
 4A Thomas R. 
 4B Malthe Gravko    

 5A      Pernille  


Cykeludvalget 

Cykeludvalget er skabt med henblik på at gøre kollegianerne bedre til at reparere deres cykler, samt lave flere kollegiecykler af kasserede cykler.

 Køkken  Navn Titel
 5B Rasmus Cykelmyg. bzzt
 4A Valdemar 
 2B Laura 
 4A Frederik
 
 4B
 Daniel 
 2A Malene 
 5B Sebastian 

Flagudvalget 

Flagudvalget sørger for at hejse flaget på helligdage og på beboeres fødselsdage.

 Køkken Navn  Titel
 5B
 Sebastian
 Flagmester
 4A
 Caroline
 
 3A     
 Ida V.

 3A
 Camilla
 
 4B Emma 
 5B
 Olivia
 
 4B
 Emma
 
 4B   Daniel
 
 1A Signe
 
 3A Maria 
 3A Ida K. 
 1B Jonathan 
 5A Magnus 
 4A Marie 

Kritiske revisorer for regnskabsåret 2021

Revisorens ansvar er at gennemgå og godkende kollegianerforeningens, barens og Festudvalgets regnskaber ved den årlige generalforsamling i februar.
 Revisor for Hvem
 Beboerrådet Laurits Larsen (4A)
 Eventudvalget   Anders Holst (2A)
 Barudvalget Emma Hansen (4B)

Sidst opdateret 27-02-2020