Beboer‎ > ‎

Praktisk ABC

Barbooking

Kollegiets bar kan lejes til private arrangementer og fester. Nedenfor findes en kalender, hvor du kan se, hvornår baren er udlejet. Som udgangspunkt er baren under private arrangementer også åben for kollegiets beboere efter kl. 22. Her findes de regler, der skal accepteres før baren kan lejes: Lejekontrakt 2018.pdf. Kontakt Barudvalget på ikolbaren@gmail.com for at leje baren. 


Brandsikkerhed

Brandalarmen på Industrikollegiet startes ved at trykke på en af de røde kasser ude på gangen eller nede i baren. Dette sætter en sirene i gang på alle værelser og fællesarealer. Når alarmen lyder, skal alle forlade kollegiet og samles nede på parkeringspladsen. Sørg gerne for at få dine naboer med, hvis du ved, at de er hjemme.
Brandalarmen testes årligt i forbindelse med kollegiets generalforsamling.
Brandindspektøren har indskærpet, at det ikke tilladt at have noget stående på gangen, heller ikke et tørrestativ eller et par sko. Det eneste der er tilladt at have på gangen, er en dørmåtte. Hvis brandmyndighederne kommer på besøg, og der står noget på gangen, vil man modtage en bøde.

Facebook

Facebook-gruppen er blevet kollegiets primære kommunikationskanal. Det er således her man informerer og bliver informeret om vigtige ting og festlige begivenheder, der relaterer sig til livet på kollegiet. Så skynd dig at blive medlem, så du ikke går glip af festinvitationerne og kollegiets digitale sociale samvær.

Fester

Der afholdes med jævne mellemrum fester for kollegianere og venner, arrangeret af festudvalget. Alle kan være med til at arrangere eller komme med ideer til disse fester, se også festudvalgets facebookgruppe, hvor interesserede er mere end velkomne til at melde sig ind. 
Derudover holdes årligt 2 traditionsrige fester på IKOL, man ikke bør gå glip af: Tour de Cuisine og Årsfesten. 
Tour de Cuisine, også kendt under forkortelsen TDC, løber af stablen om foråret. Hvert køkken kommer op med et tema, en drink og en leg, og hele kollegiet besøger på skift køkkenerne. Sidst på aftenen stemmes der om, hvilket køkken der har gjort sig fortjent til den eftertragtede og prestigefyldte "vinder af TDC" - pokal. 
Årsfesten afholdes i sensommeren og adskiller sig fra de andre fester gennem året ved at være både større og vildere. Festen omfatter som regel fællesspisning, partytelt på græsplænen, live-bands m.m. 
Har du ikke facebook, bedes du indsamle informationerne gennem dine medkollegianere eller udvalgene.

Flagstang

Industrikollegeiet har egen flagstang. Hvis man ønsker at få hejst flaget på sin fødselsdag, kan man meddele flagudvalget sin fødselsdag på rejsning@ikol.dk i god tid inden, så kan datoen blive føjet til kollegiets liste over flagdage. 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar. Alle fremmødte beboere (undtagen fremlejere) har stemmeret og har mulighed for at få indflydelse ved bl.a. at komme med forslag til ændringer i vedtægter og stille op til et af kollegiets udvalg.

Grill

Kollegiet stiller pt. to stk. grill til rådighed for beboerne. I sommerperioden kan de bookes til sociale arrangementer via dette link. Det er god stil at skrive, når man tænder op i grillen på Facebook-gruppen, så de øvrige beboere har mulighed for at benytte den varme grill efterfølgende.

Havespil

Hvis man skulle få lyst til at udfordre sine medkollegianere i den ædle disciplin havespil, råder kollegiet over både kongespil (Kubb), petanque, kroket og djævlespil. Desuden haves et par volleyballs og en fodbold, samt boldpumpe.

Varmemester

Brian Birkling
Træffetid 7.30-12.00 på hverdage
Telefon +45 2778 3855

Husk at oplyse: Navn, værelsesnr., problem (hvad/hvor), tlf.nr. samt at du bor på Industrikollegiet. 
Hvis Brian er på ferie eller ikke kan træffes, så kontaktes:

Abbas Ghalkhani 
Telefon: +45 2778 3856  

Internetvejledning

Koden til det trådløse netværk kan fås ved at spørge dine medkollegianere eller ved at skrive en mail til:
netgrp@ikol.dk.
Dette er også den mail som du skal skrive til, hvis du har problemer med internetforbindelsen.

Internettet på kollegiet er leveret af DEIC som også leverer internet til Universiteterne samt andre kollegier i købenshavnområdet. På industrikollegiet er der adgang til internet gennem stik på værelserne eller gennem det trådløse netværk "IKOL" som dækker alle køkkener samt studierummet, loungen og baren.

På dit værelse skal du have din egen router for at få trådløst internet, eller ved at koble dig på din nabos router.

Lounge

Udstyret i kollegiets Lounge, herunder storskærm og bordfodbold-bord, er til fri afbenyttelse for alle beboere til enhver tid. Det er også muligt at booke Loungen, hvis man planlægger en større begivenhed. Bookinglisten findes i Loungens bar. Man skal dog være opmærksom på, at en barbooking også inkluderer booking af Loungeområdet. Tjek derfor altid barbooking-kalenderen i toppen af denne side.

Nøglepersoner

Hvis man under uheldige omstændigheder får smidt sin nøgle væk og ikke kan komme ind, er det muligt at kontakte en af kollegiets nøglepersoner, der kan låse én ind. Nøglepersonerne er p.t.:

 Navn Privat telefon
 Magnus Jørck (504) 61 68 22 16
 Tobias Skipper (420) 31 78 10 15
 Daniel Ottosen (413) 26 13 43 88

OBS! Det er meget vigtigt, at du kun åbner døren for personer du kender eller har en aftale med.

Opsigelse
Opsigelse af værelset sker ved skriftlig henvendelse til vores ejendomsadministrator Simon Jørgensen. 
Hans kontaktoplysninger kan findes på UBSBOLIGs hjemmeside.

Politiforhold

Hvis man opdager et igangværende indbrud på kollegiets fællesareler, så ring til politiet med det samme (Tlf: 114/112) og spørg efter vagthavende. Her er det vigtigt at oplyse sit eget navn, kollegiets adresse samt hvad man har overværet. Når politiet kommer ud, så tjek at der bliver optaget rapport. Herefter skal der tages kontakt til et rådsmedlem, der vil igangsætte kontakten mellem politiet og inspektøren.

Hvis man som beboer skulle være så uheldig, at der er indbrud/tyveri på ens værelse, skal man selv stå for kontakten til politiet og sørge for det bliver anmeldt. Man skal også huske at tage kontakt til sit forsikringsselskab. Hvis der i forbindelse med indbruddet er forvoldt skade på selve kollegiet (f.eks. vinduet), skal man tage kontakt til inspektøren, som så vil hjælpe med at få det repareret i en fart.

Plovmandspuljen

Det er muligt at søge op til 500 kr. fra Rådet, hvis man afholder et socialt arrangement på kollegiet, under den forudsætning at alle kollegianere inviteres. 

Rygning

Pr. 21. juni 2008 blev kollegiet erklæret fuldkomment røgfrit efter beboernes eget ønske.
Der er derfor opsat askebægre op udendørs. Dette rygeforbud gælder også i cykelkælderen.
Det er heller ikke lovligt at ryge på eget værelse - Medmindre du er flyttet ind før denne ændring, og at det derved står særskilt i din lejekontrakt. I dette tilfælde skal der tages hensyn til de andre beboere ved at holde døren til gangen lukket.

Studierum

Kollegiets studierum kan bookes op til 5 dage om måneden pr. kollegianer. Booking finder sted på kalenderen til venstre for døren.

Symaskine

Industrikollegiet har sin helt egen symaskine. Denne står til udlån, og det koster ingenting. For at låne den, kontakt Symaskineansvarlige: Rosa Olivia Næs (316).

Røremaskine

Vi har en fælles røremaskine af mærket Kenwood, i daglig tale Kenny som kan kan lånes. Kenny er oftest at finde på 3A eller 4A. Røremaskineansvarlige: Ida Huusmann Knøfler (301).

Vaskeri

Der er fri vask for 50 kr. pr. måned i kollegiets vaskeri. Hvis én af maskinerne er ude af drift, opfordres man til hurtigst muligt at kontakte Inspektøren, så en reparatør kan bestilles.
Der bookes vasketider på www.ikol.dk/vask 

Værktøjskasse

I kollegiets værktøjskasse kan de fleste gængse redskaber findes, herunder en træ-boremaskine. Denne kan lånes ved at kigge under trappen på 4A. Værktøjskasseansvarlig er Christian Ahm (414)
Slagbor kan lånes efter aftale med Brian.

Telefon

Alle værelser er som udgangspunkt udstyret med en fastnettelefon der kan modtage interne opkald og fungerer som dørtelefon. 

Interne opkald
  • Interne samtaler er gratis.
  • Interne kald til andre værelser foretages ved at taste værelsesnummeret.
  • Køkkener i tårn A (store) har nummeret: <sal>21.
  • Køkkener i tårn B (lille) har nummeret: <sal>22.
  • Bemærk: 1B har nummer 116 og 1A har nummer 529
Opkald fra dørtelefon
  • Tryk B, vent et øjeblik til klartone og tryk så værelses- eller køkkennummer. (Køkkennumrene er som beskrevet under 'Interne opkald'.)
  • Tryk '5' for at lukke op

Opdateret 11-03-2019